head-watchonglap
วันที่ 21 พฤษภาคม 2022 9:49 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

อัพเดทวันที่ 30 ตุลาคม 2020

กิจกรรมเลือกตั้ง สภานักเรียน โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้ง กิจกรรมเลือกตั้ง กิจกรรมเลือกตั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)