head-watchonglap
วันที่ 20 กันยายน 2021 5:33 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ4 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ4 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

อัพเดทวันที่ 30 ตุลาคม 2020

ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)👏🏻

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ4 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน(ประถมศึกษา) ระดับประเทศ
ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอกราบขอบพระคุณท่าน ผอ.ยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1
ขอกราบขอบพระคุณวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
ที่ได้มาร่วมสวดมนต์ ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณมา ณโอกาสนี้ด้วยค่ะ
ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)