head-watchonglap
วันที่ 29 พฤษภาคม 2024 12:18 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวัดช่องลาภ ข้อมูลนักเรียน วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0 0 0 0
อบ.2
6 10 16 1
อบ.3
7 5 12 1
รวม อบ.
13 15 28 2
ป.1
6 6 12 1
ป.2
12 6 18 1
ป.3
8 10 18 1
ป.4
7 6 13 1
ป.5
7 12 19 1
ป.6
4 15 19 1
รวมประถม
44 55 99 6
ม.1
0 0 0 0
ม.2
0 0 0 0
ม.3
0 0 0 0
รวมมัธยมต้น
0 0 0 0
ม.4
0 0 0 0
ม.5
0 0 0 0
ม.6
0 0 0 0
ปวช.1
0 0 0 0
ปวช.2
0 0 0 0
ปวช.3
0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0 0 0 0
รวมทั้งหมด
57 70 127 8
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

 

โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)