head-watchonglap
วันที่ 19 เมษายน 2021 3:26 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวัดช่องลาภ ข้อมูลนักเรียน วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0000
อบ.2
610161
อบ.3
75121
รวม อบ.
1315282
ป.1
66121
ป.2
126181
ป.3
810181
ป.4
76131
ป.5
712191
ป.6
415191
รวมประถม
4455996
ม.1
0000
ม.2
0000
ม.3
0000
รวมมัธยมต้น
0000
ม.4
0000
ม.5
0000
ม.6
0000
ปวช.1
0000
ปวช.2
0000
ปวช.3
0000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0000
รวมทั้งหมด
57701278
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

 

โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)