head-watchonglap
วันที่ 21 พฤษภาคม 2022 10:18 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2562

อัพเดทวันที่ 30 ตุลาคม 2020

ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2562 ปีจบการศึกษา ชั้นปีสุดท้าย

ปัจฉิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศปัจฉิมนิเทศ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)