head-watchonglap
วันที่ 21 พฤษภาคม 2022 9:37 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวสุดารัตน์ ว่องพานิช (ครูกอล์ฟ)

ขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวสุดารัตน์ ว่องพานิช (ครูกอล์ฟ)

อัพเดทวันที่ 30 ตุลาคม 2020

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) ขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวสุดารัตน์ ว่องพานิช (ครูกอล์ฟ) คุณครูเอกวิทยาศาสตร์ สอนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาการงานอาชีพ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวช่องลาภ

 

ผู้บริหาร ผู้บริหาร

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)