head-watchonglap
วันที่ 29 พฤษภาคม 2024 11:23 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) » ผอ.บุษบา ฤทธิสาร ได้นำสเต็ก คัพเค้ก และน้ำอัดลม มาเลี้ยงเด็กๆโรงเรียนวัดช่องลาภ

ผอ.บุษบา ฤทธิสาร ได้นำสเต็ก คัพเค้ก และน้ำอัดลม มาเลี้ยงเด็กๆโรงเรียนวัดช่องลาภ

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020

วันนี้ท่าน ผอ.บุษบา ฤทธิสาร ได้นำสเต็ก คัพเค้ก และน้ำอัดลม มาเลี้ยงเด็กๆโรงเรียนวัดช่องลาภ เนื่องในโอกาสที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ และมาปฏิบัติหน้าที่วันนี้เป็นวันสุดท้าย ในนามของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลาภ ต้องขอขอบพระคุณท่าน ผอ.เป็นอย่างสูงค่ะ

วันนี้ท่าน วันนี้ท่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) ล่าสุด
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)