head-watchonglap
วันที่ 9 สิงหาคม 2022 5:56 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » ห้องสมุดโรงเรียนวัดช่องลาภ

ห้องสมุดโรงเรียนวัดช่องลาภ

อัพเดทวันที่ 22 ตุลาคม 2020

ห้องสมุด โรงเรียนวัดช่องลาภ ห้องที่นักเรียนสามารหาความรู้ได้เอง ออกจาการสอนของคุณครู

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)