head-watchonglap
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023 4:18 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » โรงเรียนวัดช่องลาภ พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่

โรงเรียนวัดช่องลาภ พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020

โรงเรียนวัดช่อง ลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่

 ณ สัทธา อุทยานไทย
 เรื่องของโอ่ง
เด็กๆ มีความสุข สนุกสนานพร้อมกับได้รับความรู้หลากหลาย ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน
โรงเรียนวัดช่อง โรงเรียนวัดช่อง โรงเรียนวัดช่อง
กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)