head-watchonglap
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 12:44 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
หน้าหลัก » ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงเรียนวัด ช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) หมู่ที่ 3 บ้านช่องลาภ ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทร : 032-731-677

แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)