head-watchonglap
วันที่ 29 พฤษภาคม 2024 12:57 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) » โรงเรียนวัดช่องลาภ ส่งตัวแทนครู การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

โรงเรียนวัดช่องลาภ ส่งตัวแทนครู การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

อัพเดทวันที่ 30 ตุลาคม 2020

5 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) ได้ส่งตัวแทนครูจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณครูศิราพร บุญฤทธิ์
2. คุณครูภัททิรา ทามะรัตน์
3. คุณครูคำพล ปลูกบุญทรง
เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลในการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 เข้ารับมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ จาก สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยโรงเรียนวัดช่องลาภ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมโรงเรียน
 รางวัลเกียรติคุณ ระดับประเทศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน
 รางวัลเกียรติคุณ ระดับประเทศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน
ทั้งนี้โล่พระราชทาน ต้องรอหมายกำหนดการรับจากสำนักพระราชวังต่อไป…
5 กันยายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) ล่าสุด
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)