head-watchonglap
วันที่ 29 พฤษภาคม 2024 1:21 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ4 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ4 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ4 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน(ประถมศึกษา) ระดับประเทศ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอกราบขอบพระคุณท่าน ผอ.ยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ขอกราบขอบพระคุณวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ที่ได้มาร่วมสวดมนต์ ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณมา ณโอกาสนี้ด้วยค่ะ

โรงเรียนวัดช่องลาภ ส่งตัวแทนครู การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

โรงเรียนวัดช่องลาภ ส่งตัวแทนครู การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

5 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) ได้ส่งตัวแทนครูจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. คุณครูศิราพร บุญฤทธิ์ 2. คุณครูภัททิรา ทามะรัตน์ 3. คุณครูคำพล ปลูกบุญทรง เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลในการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 เข้ารับมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ จาก สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ผลจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดช่องลาภ

ผลจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดช่องลาภ

ผลจากการจัดการ เรียนการสอนของโรงเรียนวัดช่องลาภ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ล่าสุดได้รับเกียรติบัตรจาก สพป.ราชบุรี เขต1 เพื่อยืนยันและการันตีคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ย 41.31 สูงกว่าระดับประเทศ อยู่ในลำดับที่ 7 เป็นโรงเรียนที่ได้ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ, สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา

ผอ.บุษบา อดีตผู้อำนวยการ แจกผ้าห่ม 100 ผืนแก่ รพ.น่าน

ผอ.บุษบา อดีตผู้อำนวยการ แจกผ้าห่ม 100 ผืนแก่ รพ.น่าน

ท่านผู้อำนวนการ บุษบา ฤทธิสาร อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) ได้นำผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน ที่ได้รับเป็นของขวัญจากทุกท่านในงานเกษียณที่ผ่านมา ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลน่าน ตามเจตนารมณ์ของท่านเป็นที่เรียบร้อย ขออนุโมทนาบุญกับท่าน ผอ. และทุกท่านที่มอบผ้าห่มในครั้งนี้ด้วยนะคะ

ผอ.บุษบา ฤทธิสาร ได้นำสเต็ก คัพเค้ก และน้ำอัดลม มาเลี้ยงเด็กๆโรงเรียนวัดช่องลาภ

ผอ.บุษบา ฤทธิสาร ได้นำสเต็ก คัพเค้ก และน้ำอัดลม มาเลี้ยงเด็กๆโรงเรียนวัดช่องลาภ

วันนี้ท่าน ผอ.บุษบา ฤทธิสาร ได้นำสเต็ก คัพเค้ก และน้ำอัดลม มาเลี้ยงเด็กๆโรงเรียนวัดช่องลาภ เนื่องในโอกาสที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ และมาปฏิบัติหน้าที่วันนี้เป็นวันสุดท้าย ในนามของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดช่องลาภ ต้องขอขอบพระคุณท่าน ผอ.เป็นอย่างสูงค่ะ

โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)